KURKUMIN MÁ PROTIZÁNĚTLIVÝ
ÚČINEK, JE VHODNÝ ZEJMÉNA PŘI
ZÁNĚTECH OČÍ.

O onemocnění
Zrak je jedním z nejdůležitějších smyslů, kterým člověk vnímá svět okolo sebe. Asi 80 % všech informací z okolí získáváme prostřednictvím zraku.
jako elektromagnetické záření, které se transformuje na nervové signály. O přijímání a zpracování vizuálních informací se v každém oku stará
více než 100 milionů receptorových buněk (tyčinek a čípků) v sítnici a asi 1,6 milionu nervových vláken spojujících sítnici s mozkem.

Onemocnění zraku


UVEITIDA, UVEITIS, ZÁNĚT ŽIVNATKY
 Uveitidy (záněty živnatky) zahrnují skupinu zánětlivých onemocnění oka, které mohou mít v případě nedostatečné nebo neúspěšné léčby velmi vážné následky pro oči resp. pro zrak.
Uvea – živnatka je prostřední vysoce prokrvená vrstva oka, která se skládá ze tří částí a to z cévnatky, řasnatého tělesa a duhovky. Příčiny vzniku uveitid mohou být jednak vnější (nejčastěji infekce nebo úrazy), vnitřní (zejména na podkladě autoimunitních onemocnění), případně idiopatické (příčina zánětu není známa). Onemocnění postihuje zejména populaci středního věku (20–40 let) s incidencí 38 případů na 100 000 obyvatel.
Důležité je včasné vyšetření u oftalmologa. Dle příčiny onemocnění

Oci

je volena dle konkrétní situace u pacienta lokální aplikace kortikosteroidů u pacientů s autoimunitní uveitidou, imunosupresivní terapie (nejčastěji metotrexát), nesteroidní antiflogistika ve formě kapek, k léčbě přední uveitidy rovněž mydriatika, ATB a antivirotika u bakteriálních resp. virových infekcí.
Jak se projevuje uveitida, zánět živnatky – příznaky, projevy, symptomy Zánět postihuje často pouze jedno oko, ale může být postižení u obou očí.
U chronických forem mnohdy nemoc probíhá zcela bez příznaků.

Hlavní příznaky:
 • zarudnutí oka/očí
 • bolestivost oka/očí
 • bolest se často propaguje do okolí oka
 • slzení
 • fooftobie – světloplachost
 • skotomy – výpadky zorného pole
 • rozmazané vidění - snížení zrakové ostrosti
 • porucha vnímání formy předmětů (nemocný vidí např. čáru jako vlnku atd.) mlhavé vidění
 • křečovité stažení víček
 • prosáknutí duhovky s dilatovanými cévami
 • přední část sklivce může být práškovitě zkalená
 • komplikováno často sekundárním glaukomem – lidově zelený zákal, či kataraktou – šedý zákal

Uveitída bývá často jako doprovodným projevem revmatického onemocnění nebo juvenilní idiopatické artritídy u dětí.

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA UVEITIDY:
Mydriatika – na prvním místě v léčbě předních uveitid (rozšíření zornice).
Sympatomimetika – kontrakcí rozšíření zornice urychlí.
Kortikosteroidy – ovlivňují všechny typy zánětlivých reakcí bez ohledu na příčinu. Toxicita kortikosteroidů je malá, přesto mají mnohočetné vedlejší nežádoucí účinky.
Nesteroidní antiflogistika – působí protizánětlivě, antipyreticky, analgeticky. Neovlivní progresi chronických zánětů.
Antibiotika – k léčbě mikrobiálních uveitid je indikováno systémové podání antibiotik (perorálně či parenterálně).
Antivirotika – k léčbě recidivující virové uveitidy. Často musí být nasazeny celkově a opakovaně. 
Přírodní léčba – doplňky stravy!

PODPORA LÉČBY V PŘÍRODNÍ FORMĚ:
KURKUMIN:
 • je přírodní látka extrahovaná z oddenků kurkumy (složka koření kari)
 • již po mnoho staletí jsou dobře známy jeho pozitivní protizánětlivé a antioxidační účinky
 • je zapotřebí přijímat ho ve větším množství (strava nedostačuje)
 • protizánětlivé působení až při denním příjmu několik gramů!
 • kurkumin je špatně rozpustný ve vodě
 • spojení s tukovými substancemi výrazně zlepšuje vstřebávání kurkuminu ve střevě
ÚČINKY KURKUMINU NA LIDSKÝ ORGANISMUS:
Kurkumin ovlivňuje rovnováhu mezi protizánětlivými a prozánětlivými procesy v těle,
přispívá k postupné a přirozené redukci zánětu, snižuje tvorbu nových cév, ke které dochází při mnohých zánětlivých procesech (antineogenetický efekt), předpokládá se i ochranný účinek proti tvorbě nových cévek v oku u diabetiků.