KURKUMIN MÁ PROTIZÁNĚTLIVÝ
ÚČINEK, JE VHODNÝ ZEJMÉNA PŘI
ZÁNĚTECH OČÍ.

O onemocnění
Zrak je jedním z nejdůležitějších smyslů, kterým člověk vnímá svět okolo sebe. Asi 80 % všech informací z okolí získáváme prostřednictvím zraku.
jako elektromagnetické záření, které se transformuje na nervové signály. O přijímání a zpracování vizuálních informací se v každém oku stará
více než 100 milionů receptorových buněk (tyčinek a čípků) v sítnici a asi 1,6 milionu nervových vláken spojujících sítnici s mozkem.

Onemocnění zraku